Przyszłość energii odnawialnej w Polsce

Wraz z rozwojem cywilizacji zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na energię. Rośnie także świadomość ludzi odnośnie korzystania z energii, zarówno niekonwencjonalnej, jak i konwencjonalnej. Energia niekonwencjonalna, czyli energia odnawialna, jak sama nazwa wskazuje, odnawia się w bardzo szybkim czasie. Składa się na nią wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasa (roślinna i zwierzęca), opady, fale morskie i geotermia. Natomiast energia konwencjonalna, nieodnawialna to taka, której surowce nie odnawiają się w krótkim czasie. Jest to węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaza, biogaz, torf, łupki bitumiczne.

Tradycja węgla

W naszym kraju w znacznym stopniu przeważają źródła nieodnawialne, czyli węgiel. Jest to spowodowane bogatą tradycją górniczą, z której część Polaków jest bardzo dumna. Węgiel w naszym kraju stał się czymś więcej niż tylko surowcem. Nazywany bywa „czarnym złotem”. Ten ogromny przemysł, daje pracę tysiącom osób, które w ryzykowny sposób zarabia na życie. Należy jednak podkreślić, że z roku na rok liczba zainteresowanych tą pracą spada, a kopalnie są zamykane. Przekształca się je w obiekty do zwiedzania. Dzieje się to przez mniejsze zapotrzebowanie na węgiel, świadomość negatywnych konsekwencji dla środowiska, braku nowoczesności. Warto dodać pewnie przerażający fakt – elektrownie węglowe emitują na całym Świecie ponda 900 kilogramów CO2 na każdą megawatogodzinę.

Walka ze smogiem

Słowo smog powstało z połączenia dwóch słów z języka angielskiego: „smoke” – „dym”, „fog” – „mgła”. Powstaje on w skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami, spalinami, powstającymi poprzez działalność człowieka. Odpowiadają za to fabryki, ogromna liczba samochodów, palenie węglem, drewnem, paliwami stałymi w piecach. Co najgorsze w okresie jesienno-zimowym niektórzy ludzie palą dosłownie wszystko w domowych kotłach. Tworzywa sztuczne, opakowania, stare meble, sprzęty elektroniczne, szkło, butelki PET, folie, stare gazety, gumy to śmieci, które służą za „opał”, przyczyniając się do zatruwania nas i środowiska. Polska jest czerwoną, alarmującą plamą na mapie Europy. Dlatego też w roku 2018 odbył się COP24: Szczyt klimatyczny ONZ w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Europejska Agencja Ochrony Środowiska przeprowadziła badania na najgorszą jakość powietrza. Co ciekawe aż sześć polskich miast znajduję się na tej liście. Negatywnymi konsekwencjami smogu jest przedwczesna śmierć, nowotwory, zwiększone ryzyko zawałów czy zatorów, a także zmniejszenie plonów rolnictwa, spowolnienie wzrostów lasu.

Przyszłość – Energia odnawialna

Energia odnawialna jest przyszłością dla Polski, gdyż energia nieodnawialna korzysta z surowców, które są na wykończeniu, maleje zainteresowanie górnictwem, jest to zawód przestarzały, ma wiele negatywnych konsekwencji dla środowiska (jak zanieczyszczenie powietrza, nadmierne zużycie wody, degradacja środowiska, smog). Trzeba mieć na uwadze, że państwo boi się zmian, dlatego wszystko postępuje powoli. Inwestycje w sektorze energetycznym są długotrwałe, a proces przygotowawczy może trwać około 7-10 lat. Jest to również bardzo kosztowne. Polską energetykę czekają długie lata przemian. Najszybciej w Polsce rozwijają się elektrownie wiatrowe, których zaletą jest brak emisji zanieczyszczeń. Polska ma potencjał jeżeli chodzi o ten rodzaj odnawialnej energii.

Filmy dla pogłębienia wiedzy

Bardzo ciekawą propozycją dla pogłębienia wiedzy na ten temat jest ogólnie dostępny film na YouTube pt. „Punkt krytyczny. Energia odnowa” (WWF Polska), opisujący aktualną sytuację, spekulację naukowców nie tylko w kontekście Polski, ale także innych miejscach na świecie, np. w Nigerii czy Arktyce. Film jest zdecydowanie pełen wartościowych informacji, przedstawiony w przystępny sposób, bardzo ciekawe zmontowany, posiada również ładne animacje.

Kolejną propozycją jest „Jak powstaje energia elektryczna? Polskie Fabryki: Tauron” (National Geographic). Film również można znaleźć na YouTubie. Pokazuję nam cały proces produkcji energii. Ukazane zostały kopalnia Sobieski w Jaworznie, Elektrownia Łagisza w Będzinie, dyspozycja mocy w Gliwicach, farma wiatrowa w Lipnikach.